Meer dan alleen webdesign

Privacystatement RecomDesign.nl

Voor RecomDesign.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. RecomDesign.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van RecomDesign.nl, is het soms noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacystatement.

Verwerking van persoonsgegevens

RecomDesign.nl verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en opdrachtnemers wanneer deze contact hebben met RecomDesign.nl. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door RecomDesign.nl en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) opdrachtnemers worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de ‘match’ met een potentiële opdrachtgever te maken. RecomDesign.nl kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende financiële of bedrijfsgegevens verlangen. Immers RecomDesign.nl kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van RecomDesign.nl te factureren aan de gebruiker. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers door RecomDesign.nl worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van RecomDesign.nl of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of uw e-mailadres wil blokkeren hiervoor contact met ons op via de Contact pagina.

Beoordelingen

Op de website van RecomDesign.nl komen fora voor waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en de uitvoering van werkzaamheden beoordelen. RecomDesign.nl kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een opdrachtnemer een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de opdrachtnemer aan RecomDesign.nl verzoeken om de beoordeling te verwijderen. RecomDesign.nl zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Cookies

RecomDesign.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw harde schijf worden geplaatst en die ons helpen de op uw afgestemde diensten te leveren. Wij bieden ook bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. 

Kinderen jonger dan 18 jaar

Kinderen mogen geen gebruikmaken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

RecomDesign.nl en andere sites

Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. RecomDesign.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid van RecomDesign.nl dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen

RecomDesign.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van RecomDesign.nl.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan